Ismerd meg a vezetőséget!

Deák Ildikó

Óvodavezető

Deák Ildikó vagyok, 2011. óta dolgozom a Rákosmenti Mákvirág Óvodában, 2020 februártól az intézmény vezetőjeként.

Kérem, ismerkedjen meg óvodánkkal!

Rákosmente egyik legnagyobb, nyolc csoportos intézménye az Újlak utcai lakótelep szívében helyezkedik el. Külső-belső környezetünk barátságos, otthonos, hangulatos, a szülők szerint jó hozzánk bejönni.

Csoportszobáink tágasak, világosak, melyek mindegyikéhez külön mosdó és öltöző tartozik. Berendezési tárgyaink esztétikusak, jól szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét és egészségét.

 

Zöld, parkosított udvarunkon számtalan játék- és mozgáslehetőséget biztosítunk gyermekeinknek.

Pedagógiai programunkban – épp a lakótelepi környezetet, életformát figyelembe véve – kiemelt az egészséges életmódra nevelés, a mozgás, a hagyományőrzés.

 

Nevelőtestületünk azonos értékrendet képvisel, szakmai tudásunk fejlesztése belső igény.

Óvodapedagógusaink között szakvizsgázott óvodai mentálhigiénés nevelő, gyógytestnevelő, anyanyelv és beszédfejlesztő pedagógus is van. Többéves szakmai gyakorlattal rendelkező, gyermekszerető, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek, szakképzett dajkák várják a gyermekeket.

 

Óvodánk integráló intézmény is, így sajátos nevelési igényű gyermekeket is nevelünk, az egészséges, normál fejlődési ütemű, tehetséges gyermekek között. Nevelési célunk, hogy a hozzánk járó gyermekek és szüleik megtanulják ítélkezés nélkül elfogadni a másságot, megtanulják azt, hogyan, mi módon lehet segítséget adni egy fogyatékkal élő embernek. A mi óvodánkban ez a szemlélet természetes.

 

Faladatunk közé tartozik:

      érzelmi biztonságot nyújtó, nyugodt, családias légkör kialakítása,

      a harmonikus személyiség kibontakoztatása

      a napi életritmusba a sokmozgásos tevékenységek elemeinek beépítése

      a nevelési folyamatok egyéni, és differenciáltabb megvalósítása,

      szabad játék biztosítása,

      anyanyelvi-, értelmi fejlesztés, nevelés

      környezettudatos magatartás megalapozása

Céljaink elérését gyógypedagógus szakemberek is segítik. A Sajátos Nevelési Igényű gyermekek fejlesztését logopédus, pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, szomatopedagógus végzik.

A szülők igénye alapján heti rendszerességgel úszásoktatásra visszük a gyermekeket.  Az idei évtől bevezetésre kerül az angol és német nyelv megismertetése játékos foglalkozások formájában. Tehetségműhelyeket szervezünk a gyermekek életkori adottságainak megfelelően – néptánc, vizuális kultúra, anyanyelvi művelés témában.

Gyermekeink óvodai életét autóbuszos kirándulásokkal, színházi előadásokkal, a minden évben megrendezett szüreti mulatsággal és különböző gyermekprogramok látogatásával tesszük izgalmasabbá, színesebbé.

 

Óvodánk alapítványát „Mákvirág Óvodáért Alapítvány” néven 2010-ben alapítottuk.

 

Olyan óvoda vagyunk, aki azt szeretné, hogy óvodáskor végére a Rákosmenti Mákvirág Óvodába járó gyermekek alkalmassá váljanak az iskolai élet sikeres megkezdésére testi, lelki, szellemi, erkölcsi és szociális téren egyaránt.

 

Szeretettel várjuk óvodásainkat, hogy a nevelési programunkban megfogalmazott értékeket a családdal közösen együttműködve valósítsuk meg.

Tóth Istvánné Kata

Óvodatitkár

Lisztné Imre Ildikó

Vezető helyettes